Home

From the blog

V roce 2020 oslavíme 25 let existence.

Žádné komentáře Akce News

Rok 2020 bude pro nás hodně zajímavý. Čeká nás spoustu milníků, na které se těšíme. 

Pracujeme na lepším interiéru a nabídce. Vylepšíme servis a obsluhu. Zároveň budeme pokračovat v pořádání show, vylepšíme je tak, aby vizuelně byly lepší a lepší.