Home

From the blog

Piano bar v době pandemie. Proč potřebujeme vaši podporu?

Žádné komentáře Nezařazené

V Praze dne 05.02.2021

Přátelé a kamarádi Piano baru,

jelikož se v poslední době množí názory a komentáře o tom, jací jsme “nenasytní”, když dostáváme od státu 100% kompenzace a ještě Vás, fanoušky a podporovatele Piano baru, žádáme o finanční pomoc. Chtěl bych Vám nastínit aktuální situaci, ve které se Piano bar nachází a jak je to se státními kompenzacemi doopravdy, přímo na našem konkrétním případu.

V první řadě bych chtěl zdůraznit, že chápeme, že se jedná o vážnou situaci, a že jsou potřeba určitá omezující opatření ze strany státu, aby bylo možné udržet pandemii alespoň částečně pod kontrolou.

Chtěl bych však na názorném příkladu ukázat, že informace, které slýcháme od vládních představitelů ohledně vládní pomoci jsou zavádějící, nebo přímo lživé. Ačkoliv byla v průběhu celého období pandemie vypsána řada různých kompenzačních programů, bylo v našem případě možné se zapojit pouze do některých. Některé státní programy měly totiž podmínky vylučující možnost čerpání podpory v jiných programech, některé programy nebyly určené pro gastronomii, nebo nebyly určené pro pražské podnikatele. Ačkoliv jsme žádali a byli jsme do této chvíle úspěšní se všemi žádostmi, ve kterých jsme žádat mohli, celkové kompenzace od státu, které jsme k dnešnímu dni dostali, činí přesně 139.011, – Kč.

Vláda, prostřednictvím pana ministra Havlíčka a premiéra Andreje Babiše uváděla, že státní podpora firmám a podnikatelům v oborech zasažených protiepidemickými opatřeními je srovnatelná s podporou v sousedních zemích, srovnatelná s podporou v Německu nebo Rakousku. V těchto dvou zemích se v minulém roce vypočítávala podpora jako určité procento z poklesu příjmů (tržeb) mezi srovnatelným obdobím v roce 2019 a 2020. Konkrétně v Německu činila podpora 75 %, v Rakousku dokonce 80 %, v prosinci však Rakousko podporu snížilo na úroveň 50 % z propadu tržeb. A pokud se nyní podíváme na situaci v České republice, konkrétně na naši situaci, vyjde nám následující srovnání:

Za období od března 2020 do ledna 2021 činil propad tržeb (rozdíl mezi tržbami za období 03/19-01/20 a 03/20-01/21) Piano baru celkem 1.735.000, – Kč. Celkové kompenzace, které jsme do dnešního dne obdrželi činí 139.011, – Kč.
Kompenzace českého státu tedy činí pouze 8 % z propadu tržeb za toto období.

Druhá zavádějící informace je tvrzení, že podnikatelé mají stoprocentně kompenzovány veškeré fixní náklady. V případě Piano baru vychází kompenzace takto:

Za období od března 2020 do ledna 2021 měl i přes všechna úsporná opatření Piano bar celkové fixní náklady (tedy náklady na nájem, energie, mzdy zaměstnanců, odvody, daně, internet, hypotéku, pojištění, OSA poplatky, svoz odpadu, atd.) ve výši 897.000, – Kč. Při porovnání s celkovou výší kompenzací 139.011, – Kč vychází podpora pouze jako 15 % fixních nákladů za uvedené období.

Je možné namítat, že není možné kompenzovat fixní náklady za období, kdy bylo možné, aby byl Piano bar otevřený. Při rozdělení celého období od března 2020 do ledna 2021 na období, kdy mohlo být bez omezení otevřeno, kdy mohlo být otevřeno částečně (max do 20:00, max do 22:00, max do 0:00, prodej pouze na zahrádce, prodej pouze z okénka) a kdy muselo být zavřeno úplně, kompenzace v porovnání s fixními náklady budou vycházet takto:

Otevření bez omezení: 92 dnů

Částečné otevření: 95 dnů

Úplné uzavření: 150 dnů

Fixní náklady za uvedené období poměrově snížené podle počtu otevřených a zavřených dnů vychází celkem na 526.000, – Kč. Opět při porovnání s celkovou výší kompenzací 139.011, – Kč vychází podpora tentokrát jako 26 % z fixních nákladů.

Z těchto porovnání je patrné, že avizovaná státní podpora není taková, jakou vláda slibovala, ani taková, o které opakovaně slýcháme ve sdělovacích prostředcích. A to se nebavím o složitosti a náročnosti podávání jednotlivých žádostí a o pomalosti s jakou se slibovaná podpora k podnikatelům dostává, kdy například o 50% kompenzaci nájmu za měsíc říjen 2020 bude možné žádat až v únoru 2021 a poté potrvá ještě x týdnů než bude žádost schválena a peníze zaslány žadateli.

Omlouvám se za obsáhlost a podrobnost tohoto článku, ale chtěl jsem touto formou objasnit a upřesnit informace o výši a systému kompenzací pro podnikatele v této době a z toho plynoucí nedobré situace Piano baru. Věříme však, že společně s Vámi tuto nelehkou dobu překonáme, a budeme se moci, až to situace a vládní opatření dovolí, setkat u piva nebo drinku u nás v baru.

Ing. Michal Malý

Piano bar